Firmast

Kehra Agro OÜ on asutatud 2000. aastal. Esimesed kümme aastat peeti piimakarja. Täna tegeleme peamiselt põllumaade ostu, korrastamise ja väljarentimisega. Meie klientideks on üle terve Eesti paiknevad põllumajandusettevõtted, kellele põllumaid pikaajaliselt välja rendime. Suurimat heameelt ja uhkust tunneme nende sadade hektarite üle, mis meie kaasabil on võsast puhastatud ja taas jälle põlluna kasutusel.

Ostame põllukinnistuid üle Eesti. Oodatud on ka vahendajate pakkumised.

Maksame vahendajale tehinguni viiva info eest kopsaka vahendustasu.

Ostame põllumaa osalusega metsakinnistuid ja hoonestatud kinnistuid.

© Copyright - Kehra Agro